Depilacja laserowa sposobem na gładkie ciało
Listopad 5, 2016
oświetlenie podszafkowe oświetlenie nadszafkowe lampy LED lampy podszafkowe
Nowoczesne oświetlenie kuchni
Listopad 8, 2016

Pompy ciepła – rodzaje i cena

Pompy ciepła Pompy ciepła Toruń Pompy grzewcze Pompy cieplne

Pompy cieplne przynależą do urządzeń, które pobierają energię płynącą ze środowiska przyrodniczego. Wymuszają obieg ciepła z gruntu, powietrza lub wody. Cały mechanizm nagrzewania lokalu przebiega zatem w całkiem prosty sposób. Pompy ciepła mają wielostronne zastosowanie w gospodarstwach domowych, obniżaniu temperatury pomieszczeń, chłodnictwie, sektorze spożywczym, ogrzewaniu domów oraz grzaniu wody do codziennego użytku. Obecnie są niezwykle nowoczesnymi urządzeniami godzącymi funkcję grzania i chłodzenia.

Pompy ciepła – zasada działania i typy

Pompy grzewcze uzyskują energię z odnawialnych źródeł energii oraz przenoszą ją do systemu ciepła budynku, przykładowo. ogrzewania podłogowego. Klasyfikuje się je biorąc pod uwagę dwa istotne kryteria: typ dolnego źródła ciepła oraz rozwiązanie dotyczące podnoszenia temperatury i ciśnienia. Pompy ciepła, które zdobywają energię z dolnego źródła ciepła dzieli się na: powietrzno – wodne, wodno – wodne, solankowo – wodne i pompy korzystające z odparowywania bezpośredniego i wody. Mając na uwadze pozostałe kryterium, odróżnia się pompy sprężarkowe, sorpcyjne (absorpcyjne i adsorpcyjne) i Vuilleumiera. Mogą działać w rozkładzie monowalentnym i biwalentnym, mianowicie jako indywidualne źródło cieplne w budynku bądź w zespoleniu z kolejnym źródłem, np. kotłem wskazanego wariantu. Pompa ciepła monowalentna pokrywa w pełni zapotrzebowanie na ciepło, np. przestronnego domku jednorodzinnego, ale należy poprawnie nakreślić schemat dystrybucji energii. W przypadku układu równoległego znacząca jest temperatura na zewnątrz i obciążenie pompy. Gdy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ten drugi wyznacznik jest za wysoki, sterownik maszyny cieplnej włącza pomocnicze urządzenie do pozyskiwania ciepła. Zespół alternatywny polega na tym, że nadrzędna pompa cieplna będzie podnosiła temperaturę albo chłodziła wnętrza tylko do określonej temperatury. Dogrzewanie przechodzi następnie przykładowo. na kocioł olejowo – gazowy. Ów wariant ogrzewania sprawdzi się dobrze w budynkach z kaloryferami.

Najważniejsze zalety i wady gruntowych pomp ciepła

Wszystko właściwie zależy od tego, na który wariant pompy cieplnej się zdecydujemy. W internecie można wyszukać o nich wiele informacji, m in. wstawiając w jakąkolwiek wyszukiwarkę słowa „Pompy ciepła Toruń” albo „Pompa ciepła cena”. Pompa ciepła opierająca się na systemie woda – woda ma dwa kluczowe moduły: studnię poboru oraz studnię zrzutową. Jej dużymi atutami są: niewielka dewastacja terenu, śladowe uzależnienie od czynników pogodowych, stabilność temperatury źródła przez pełny rok, stosunkowo niskie wydatki na inwestycję przy istniejących zapasach wodnych, duży wskaźnik skuteczności. Pompa ciepła gruntowa posiada jednakże dość wysokie wymagania co do jakości pobieranej wody (twardość, zawartość manganu oraz żelaza), spore koszty postawienia studni, pompa głębinowa wrażliwa na awarie, okres eksploatacji maksimum do 20 lat, poprowadzenie badań skuteczności studni (dla przekraczających 30 m, trzeba otrzymać zezwolenie wodno – prawne. Dodatkowo w sytuacji, kiedy woda głębinowa jest „złośliwa chemicznie”, należy ubezpieczyć pompę w prawidłowy układ filtrów (natomiast to wytwarza kolejne koszty).

Może jednak zamontować pompę ciepła solanka – woda?

Pompa tego typu przeważnie jest powiązana z kolektorem gruntowym, przez który płynie solanka. To oczywiście on przejmuje ciepło z dolnego źródła ciepła. Solanka powstaje z roztworu glikolu, niezamarzającego w nawet wyjątkowo niskich temperaturach. Powszechnie stosuje się trzy warianty kolektora: kolektor płaski, spiralny albo prostopadły (mianowicie sonda głębinowa).

  • Kolektor płaski wytwarza się z osobnych rurek polietylenowych, które układa się na głębokości 1,5 do 2 metrów. Jego żywotność jest uzależniona od rodzaju ziemi. Im bardziej wilgotna i gliniasta, tym więcej dostarczy ciepła. Innym źródłem ciepła może być jezioro lub staw.
  • Kolektor spiralny funkcjonuje na analogicznych zasadach. Pojedyncze jego podzespoły mają formę zakręconych zwojów. Umieszcza się je w wykopach o długości od 15 do 20 metrów.

Istotną przewagą kolektorów płaskich jest nieduży wydatek na inwestycję i łatwość wykonania. Minusami natomiast: uniemożliwienie sadzania drzew nad kolektorem, osłaniania ziemi nad nim np. asfaltem albo kostką brukową, obniżenie czasu wegetacji roślin umieszczonych ponad nim, obejmowanie obszernej powierzchni, wyższe koszty pompowania glikolu. Jeżeli nie można zainstalować kolektora płaskiego, wtedy trzeba zastanowić się nad sondą głębinową. Jej części mają wygląd podłużnej litery „U” oraz mogą być położone od 30 do 150 metrów pod warstwą gleby. Plusem tego rozwiązania jest uniezależnienie od warunków pogodowych, wysoka ekonomiczność, niewysoki stopień dewastacji obszaru, niższe wydatki wtłaczania glikolu i opory hydrauliczne. Praktycznie w ogóle nie można obyć się bez profesjonalnego sprzętu i uprawnień wodno – prawnych.

Co z sorpcyjnymi pompami ciepła?

Mechanizm sorpcji to inaczej pochłonięcie przez jakąś ciecz drugiej cieczy lub gazu. Kiedy zaopatrujemy się wodę mineralną gazowaną, to po odkręceniu uwolniony zostaje dwutlenek węgla. Przed wyeliminowaniem nakrętki z butelki był on w niej standardowo rozpuszczony. Jeżeli chodzi o pompy cieplne sorpcyjne, aktualne można natknąć się na dwa typy – absorpcyjne oraz adsorpcyjne. Pierwsze wykorzystują niskociśnieniową parę, która absorbowana jest przez, przykładowo wodę i podczas tego procederu wygenerowane zostaje ciepło. Drugie są dzisiaj na etapie testów jeżeli chodzi o stosowanie ich do nagrzewania domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Od długiego czasu stosuje się je jako maszyny chłodnicze o niezmiernie dużej mocy. Aby maszyny cieplne sorpcyjne działały, muszą bazować na trybie próżniowym.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta kliknij w link – Pompa ciepła

Strona używa cookies
Ok