Konsolidacja kredytów - Kredyty konsolidacyjne - Jak otrzymać kredyt konsolidacyjny
Jak otrzymać kredyt konsolidacyjny?
Październik 2, 2016
ETYIECIARKA PE LABELLERS - MASZYNY ETYKIETOWANIE ETYKIECIARKI PRZEMYSŁOWE
Oferta etykieciarek i innych maszyn pakujących od firmy Ultrapak
Październik 5, 2016

Praca w budownictwie nadzieją dla młodego pokolenia – takie hasła co raz częściej pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Młodzi Polacy, którzy zdecydują się na karierę w budownictwie umożliwią sobie lepszy krok w przyszłość. Jak twierdzi wielu specjalistów „budowlanka” przeżywa dzisiaj swój renesans. A to zawdzięczamy trendom jakie kilka lat temu dominowały w szkołach średnich i na uniwersytetach. Uczniowie z roczników 2000 – 2010 bardzo często dostawali się na studia o profilu humanistycznym takie jak prawo, psychologia, czy socjologia. W dzisiejszych czasach mało jest inżynierów budownictwa, czy osób wyspecjalizowanych w pracach budowlanych. Część fachowców pracuje za granicą, powodując luki w zatrudnieniu w Polsce.

O ile jeszcze kilka lat wstecz rodzice kierowali swoje dzieci na studia humanistyczne, które ułatwią im zdobyć „zawód przyszłości”, o tyle dzisiaj okazuje się, że tym zawodem z przyszłością jest stolarz, spawacz, a także pracownik, czy architekt budowlany. Profile uczelni przeistaczają się w szaleńczym tempie, że aż ciężko jest zauważyć co nowego zaproponują nam w następnych latach. Jedno wciąż pozostaje pewne. Każda osoba planująca samodzielnie pracować w budownictwie musi uzyskać uprawnienia budowlane. Są one podstawą do wykonywania takich funkcji jakie pełni architekt, czy pracownik zajmujący się projektowaniem technicznym.

Prawo dotyczące uprawnień budowlanych

Jakiekolwiek przepisy prawe dotyczące uprawnień budowlanych zredagowane zostały w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Ustawa ta określa fundamentalne zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi. Natura uprawnień budowlanych łączy się z sprawowaniem osobistych czynności technicznych w budownictwie. Na podstawie prawa budowlanego osoba uzyskująca uprawnienia budowlane może zajmować się zagadnieniami takimi jak planowanie i weryfikowanie projektów architektoniczno – technicznych, kierowanie robotami budowlanymi i procesami wytwarzania konstrukcji budowlanych, nadzór inwestorski oraz wykonywanie kontroli technicznej utrzymania budynków. Po za tym akt prawny prawo budowlane określa także osoby uprawnione do do wydawania odpowiednich zarządzeń wykonawczych.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Zdobycie uprawnień budowlanych nie jest wcale tak łatwą sprawą, aczkolwiek wartą pewnych poświęceń. Ogólne warunki dotyczą otrzymania wykształcenia średniego bądź wyższego w właściwej dziedzinie, przebycie praktyki na budowie, lub przy wykonywaniu projektów budowlanych, oraz ukończenie egzaminu.Aby przystąpić do egzaminu należy wnieść wniosek, do którego egzekwowane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie, książki praktyki zawodowej, kopię dowodu tożsamości i kartę osobową. Egzamin na uprawnienia budowlane złożony jest z dwóch etapów – sprawdzianu pisemnego i ustnej odpowiedzi. Testy egzaminacyjne przygotowywane są indywidualnie dla poszczególnej specjalizacji. Generalnie nikt nie zna sposobu na proste zaliczenie testu. Jedyne co możemy zrobić to po prostu się do niego nauczyć. Dobrze jest także zadbać o profesjonalną praktykę zawodową, gdyż zdarza się, że na teście wymagana jest znajomość wiedzy praktycznej a nie tylko wiedza teoretyczna. Aby móc przejść do egzaminu ustnego, kandydaci powinni uzyskać chociaż 75% poprawnych odpowiedzi na teście. Wynik egzaminu jest ważny przez 3 lata, po czym należy znów do niego podejść. Uprawnienia budowlane nadaje obecnie właściwy organ samorządu zawodowego, wskazany w ustawie prawo budowlane.

Gdzie będą Tobie potrzebne uprawnienia budowlane?

Zakończenie studiów lub zdobycie właściwego wykształcenia związanego z branżą budowlaną nie koniec Twojej edukacji zawodowej. Jeśli mniemasz, że certyfikat, który dostałeś od swojego uniwersytetu jest wystarczający, oznacza to, że jesteś w wielkim błędzie. Najpierw musisz zatroszczyć się o otrzymanie uprawnień jak i o zdobycie fachowego doświadczenia. Jedynie połączenie nauki z praktyką da Tobie najlepsze szanse na osiągnięcie wymarzonego sukcesu w branży. Generalnie odróżnia się 3 podstawowe typy uprawnień budowlanych – uprawnienie do projektowania, uprawnienie do zarządzania robotami budowlanymi, oraz zintegrowanie tych dwóch uprawnień. Prawo budowlane normuje także specjalności w jakich możemy się kształcić. Pozyskanie uprawnień budowlanych to zatem obowiązek osób, które zajmują się projektowaniem budynków elementami konstrukcji budowlanych inżynierią dróg, mostów i kolei, oraz instalacjami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi i elektrycznymi.

Budownictwo to dziedzina, którą warto lepiej poznać. Nie tylko z powodów funkcjonalnych, ale również finansowych. W branży budowlanej pensje kształtują się na całkiem dobrym poziomie zdecydowanie przewyższającym przeciętne wyniki krajowe. W przygotowaniach do samego egzaminu pomocne będą przeróżne, publicznie dostępne witryny online takie jak chociażby iznynieriabudowlana.org. Na tej stronie odkryjecie wiele przydatnych porad dotyczących uzyskania uprawnień budowlanych. Możecie na niej kupić również program na uprawnienia budowlane, dzięki któremu łatwo przyswoicie potrzebną Wam wiedzę. Budownictwo to przyszłość, o którą warto zadbać.

Zapraszamy na stronę internetową, na której znajdziecie szczegółowe wiadomości na temat uprawnień budowlanych: program na uprawnienia budowlane.

Strona używa cookies
Ok