Nogi drewniane balustrady i poręcze drewniane Tralki drewniane
Ciekawe wykończenie domu – drewniane balustrady
Marzec 25, 2017
Tonery do drukarek Lublin - zamienniki do drukarek lublin - Tonery lublin - tusze Lublin -
Tusze, tonery i zamienniki do drukarek
Marzec 28, 2017

Pojazdy uprzywilejowane – kursy, szkolenia, kwalifikacje

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Pojazdy uprzywilejowane – czego można się spodziewać na kursie?

W kilkudziesięciu ośrodkach zajmujących się udoskonalaniem metody jazdy mamy szansę odszukać propozycję szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od wielu lat cieszą się dużym powodzeniem – zarówno te na ambulanse, jak również na wozy Straży Granicznej. Ten fakt nikogo nie dziwi – mamy możliwość po nich w mgnieniu oka znaleźć pracę. Owe kursy mają w głównej mierze przygotować prowadzącego pojazd do poprawnego postępowania w nietypowych sytuacjach, nieraz niezwykle odpowiedzialnych i specyficznych. Wykonywanie manewrów na drodze, jazda na sygnale przez przejścia na czerwonym świetle lub naruszanie zasady nie przekraczania pewnej prędkości i nieoczekiwane omijanie przeszkód – to dopiero niektóre z poleceń, jakie stoją przed kursantami. Przeważnie szkoleniowcom mocno zależy, aby prowadzący opanował łatwość kierowania pojazdem wtedy, gdy wydaje się to nierealne. Stracenie panowania w każdej chwili może spowodować tragiczny wypadek. Adresatami szkolenia są kierowcy, którzy zamierzają pracować w rządowych jednostkach zajmujących się chronieniem ludzkiego zdrowia oraz życia, monitorowaniem porządku publicznego, transportowaniem wartości pieniężnych lub zatrzymywaniem pożarów.

Harmonogram szkolenia obejmuje więc ćwiczenia przeprowadzane na przeróżnych obszarach: na płycie poślizgowej pierścieniowej albo placu manewrowym. Kurs podstawowy trwa 14 godzin oraz obejmuje 6 godzin szkolenia z teorii oraz 8 godzin ćwiczeń praktycznych. Jakie wątki mają szansę pojawić się na zajęciach? W głównej mierze z działu przepisów ruchu drogowego, tematyki powstawania wypadków na jezdni, psychologii komunikacji drogowej lub techniki jazdy w utrudnionych warunkach. Szkolenie kończy się niewątpliwie testem z części wykładowej i części praktycznej.

Test z części wykładowej trwa 25 minut oraz mieści w sobie 20 pytań w postaci testu. Kursant musi obowiązkowo oznaczyć trafnie jedynie jedną odpowiedź. Dobry wynik testu mamy szansę uzyskać, w przypadku kiedy co najmniej 16 odpowiedzi jest prawidłowych.

Test z części praktycznej mieści w sobie ukończenie odpowiednich manewrów, m in. wymijania przeszkody albo hamowania na zakręcie. Jeżeli kursant niepoprawnie skończy dwa razy takie samo polecenie, otrzyma niekorzystny wynik z sprawdzianu.

Czego wymaga się od kursantów?

W pierwszym rzędzie jest dysponowanie prawem jazdy dowolnej kategorii. Naturalnie ktoś, kto planuje być kierowcą – konwojentem lub kierowcą pojazdu Straży Pożarnej, musi mieć doświadczenie. Uczestnikiem szkolenia krótko mówiąc nie może być więc osoba, jaka świeżo otrzymała prawo jazdy. Liczba godzin pojedynczego kursu jest dostosowywana do wiedzy oraz predyspozycji każdego zainteresowanego (kurs zasadniczy, kurs uzupełniający). Obligatoryjnym wymogiem jest też ukończenie 21 lat i przedstawienie ważnego pisma od specjalisty medycyny pracy i od psychologa. Stwierdzą oni, czy nie ma określonych przeciwwskazań do wykonywania pracy jako profesjonalnego kierowcy.

Czym zajmuje się psychologia transportu?

W czasie zajęć wszyscy zainteresowani będą zdobywać wiedzę z działu psychologii przewozu. Na zajęciach zaznajomią się z wątkiem stresu, jaki niezwykle silnie oddziałuje na postępowanie za kierownicą. Jego uzasadnieniem potrafią być ekstremalnie groźne okoliczności na drodze czy sprawy życiowe przywożonych osób. Zajęcia w formie wykładów mają za zadanie ukazać kierowcom takie kłopoty, jak: wpływanie osobowości na podejmowanie decyzji w czasie jazdy, głębokiego stresu, napojów alkoholowych i innych środków narkotycznych na zdolność manewrowania pojazdem.

Psychologia komunikacji drogowej ujmuje elementy psychologii poznawczej, psychologii pracy, psychologii klinicznej i dużej liczby innych gałęzi. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w sumie nie będzie sprawdzana gruntowna znajomość wszystkich zagadnień, gdyż jest to zadanie studiów podyplomowych. Ostatnimi czasy owa dyscyplina dynamicznie się rozwija, bo spora liczba kierowców zamierza mieć dokładną specjalizację, np. planuje transportować wartości pieniężne bądź rannych pacjentów do szpitala.

A z innej strony spora liczba psychologów jest zainteresowanych badaniem osób z prawem jazdy, jako grupy społecznej bardzo narażonej na napięcia emocjonalne i różne inne uciążliwości. Możemy tutaj wyliczyć choćby za dużą liczbę godzin spędzonych za kółkiem, utrudnione stosunki z rodziną (u kierowców działających w transporcie zewnętrznym) lub większe procentowo narażenie na urazy w wyniku wypadków drogowych.

W jaki sposób uczestnicy zostaną podzieleni?

Pierwsza grupa kierowców – tutaj będą zapisane te osoby, które dokładnie znają regulaminy, mają utworzone adekwatne nawyki i absolutnie nie sprawiają żadnego ryzyka w czasie prowadzenia pojazdu. Trenerzy będą bazować na dwóch pożądanych cechach owych uczestników: zdolności identyfikowania niebezpieczeństwa oraz na chęci doskonalenia swoich umiejętności.

Druga grupa kursantów – do niej zapisani będą kierowcy, którzy nieświadomie stwarzają niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników jezdni. Planują zredukować swoje braki (mino, iż robią ich sporo), planują uczyć się odpowiedniego reagowania w skrajnych warunkach.

Trzecia grupa kierowców – do niej będą należeli kierowcy, którzy rozmyślnie powodują różnorakie zagrożenia oraz z premedytacją prowokują innych do ryzykownych zachowań. Dodatkowo planują poprawić swoje błędy oraz wykazują się wolą zdobywania kompetencji i ulepszania swoich zdolności.

Jeśli zamierzasz wiedzieć więcej, wejdź w link obok – http://www.szkoly-jazdy.com.pl/kursy-prawo-jazdy/pojazdy-uprzywilejowane/

Strona używa cookies
Ok