Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
Luty 5, 2017
Forum akwarystyczne Ryby akwariowe Opisy ryb i roślin akwariowych
Tematyka akwarystyczna serwisy
Luty 5, 2017

Pojazdy uprzywilejowane przepisy

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Co to jest pojazd uprzywilejowany?

Sporo z nas z pewnością natknął się taki samochód na własnej drodze. Bynajmniej nie chodzi tutaj o kierowców zwyczajnych samochodów osobowych, którzy ignorują przepisy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są którekolwiek auta, których zamiarem jest ochranianie ludzkiego zdrowia, życia albo majątku, jak również utrzymywanie bezpieczeństwa w kraju. Osoby siedzące za kierownicą takich pojazdów mają przymus sygnalizowania kolejnym członkom ruchu transportowego, iż wcale nie będą dostosowywali się do konwencjonalnych nakazów. Głównie barwami migocących świateł oraz głosami o zmiennym tonie. Inaczej mówiąc: inni kierowcy, osoby poruszające się pieszo oraz rowerzyści muszą spostrzec, iż jedzie ambulans albo straż pożarna. Do samochodów, które mają rzadkie przywileje, przyporządkowujemy, w szczególności: pojazdy ochotniczej straży pożarnej, samochody sanitarne, pojazdy straży miejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, jednostki ratownictwa wodnego, pojazdy Służby Parku Narodowego. Do szczególnych środków transportu uprzywilejowanych należą samochody przewożące wartości pieniężne, inaczej tzw. bankowozy. Dodatkowo – pojazdy wydziałów ochroniarskich, firm kurierskich, przedsiębiorstw pocztowych oraz inne pojazdy przenoszące niebezpieczne produkty o niezwykle dużej wartości.

W jaki sposób? otrzymać uprawnienia do kierowania pojazdem straży miejskiej albo pojazdem pocztowym?

Istnieje parę uniwersalnych reguł, jakimi należy się kierować w trakcie nabywania upoważnienia do sterowania pojazdami uprzywilejowanymi, m.in. trzeba mieć skończone 21 lat, posiadać prawo jazdy należytej kategorii, orzeczenie od specjalisty w zakresie medycyny pracy oraz psychologa o braku „wykluczeń” zdrowotnych do sterowania wspomnianym pojazdem. Ponadto bezwarunkowo powinniśmy przejść kurs w ośrodku ćwiczenia techniki jazdy oraz zdać pomyślnie test. Obejmuje on dwie główne części składowe – teoretyczną oraz praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyszkolenie kierowcy słusznego reagowania w wyjątkowych oraz ciężkich sytuacjach na ulicy. Idealnym wzorem jest szkolenie „granic mocy” samochodu, mianowicie normy po przestąpieniu jakiej traci się nad nim kontrolę. Szkic lekcji musi zawierać sterowanie, np. karetką pogotowia na placu manewrowym, planszy antypoślizgowej i pasie treningowym. Pełne uzyskane zdolności i wiadomości są analizowane w czasie egzaminu praktycznego. W modelach aut przemieszczających wartości finansowe obligują pokrewne normy.

Na jaki rodzaj kursu się zdecydować?

Mówiąc w skrócie w ośrodkach usprawniania techniki jazdy jest szansa podejść do dwóch różnych kursów – podstawowego oraz uzupełniającego. Pierwszy muszą odbywać osoby, jakie planują nabyć wiedzę o wytycznych metody jazdy w sytuacjach nadzwyczajnych, o przepisach ruchu drogowego, typowych oraz dziwnych okolicznościach na trasie oraz z psychologii konwoju. A mianowicie – pragną dostać zezwolenia do poruszania się autami uprzywilejowanymi albo przesyłającymi wartości majątkowe. Zaś kurs uzupełniający jest to rozszerzenie posiadanych upoważnień o kolejne kategorie. Obrazowo ktoś posiada prawo jazdy grupy B1 i zamierza posiadać poza tym zezwolenia do kierowania środkami transportu grupy C1 czy D1. Mówiąc w sposób ogólny, lekcje prowadzi się oddzielnie dla kategorii: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Szkolenie podstawowe dla wersji 1) mieści w sobie 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych, zaś dla pozostałych grup 2), 3) i 4) szkolenie obejmuje 6 godzin lekcji teoretycznych i 8 godzin warsztatów praktycznych. Szkolenie uzupełniające dla klasy 1) to 3 godziny wykładów teoretycznych i 8 godzin praktycznych, natomiast dla kolejnych kategorii w sytuacji poszerzenia o kategorie A1, A2 i A to 3 godziny lekcji teoretycznych oraz 18 godzin praktycznych.

Jak zdobyć uprawnienia na bankowozy?

Pojazdy wiozące wartości pieniężne to wyjątkowy typ samochodów. Częstokroć określa się je jako „bankowozy”, bowiem przekazują fundusze do banków, bankomatów czy najważniejszych lokalizacji, w których są one niezastąpione. Jeżeli ktokolwiek pragnie prowadzić pojazd wiozący gotówkę jest zobowiązany koniecznie odbyć kurs. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z paru znaczących części. Na początku są zajęcia teoretyczne, na jakich powinniśmy dowiedzieć się sporo o aktach drogowych, źródłach wypadków oraz o metodach prowadzenia opisywanych pojazdów. Ponadto każdy kursant powinien zdobyć wiadomości z obszaru psychologii prowadzenia bankowozu. Powinien nauczyć się np. stosownego reagowania w okolicznościach skrajnych. Tymczasem warsztaty praktyczne włączają różnorakiego typu wielopłaszczyznowe zwroty na trasie, np. nieregularny slalom, najeżdżanie na zapory, awaryjne hamowanie pod barykadą bądź symulacje ataków.

Skoro zależy nam na tym, by zdobyć upoważnienia na samochody rozwożące wartości pieniężne, musimy mieć skończone 21 lat i mieć prawo jazdy właściwej kategorii (uzyskane wcześniej). Niewątpliwie musimy również powędrować do specjalisty medycyny pracy i psychologa po poświadczenie o tym, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia niniejszego wariantu aut. Ośrodki poprawiania sposobu jazdy udostępniają uczniom kompletne wytyczne na temat tego, jak zdobyć wszystkie nieodzowne druki. Osoby zainteresowane wspomnianym szkoleniem mogą zajrzeć w ten odnośnik – Kursy i szkolenia na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok