Usługi transportowe Wrocław Przeprowadzki dla osób indywidualnych i firm
Profesjonalne usługi przeprowadzkowe
Marzec 7, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław
Jak kupić samochód?
Marzec 8, 2017

Odszkodowanie to jedno z tych zleceń, które jest najczęściej obsługiwane przez naszą kancelarię adwokacką. Każdego roku wiele osób doznaje szkód w rezultacie różnych zdarzeń losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków samochodowych. Co raz głośniej mówi się także o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako profesjonalni prawnicy mamy obowiązek zaprezentować Wam istotne informacje związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Wierzymy, że ta lektura podniesie Waszą wiedzę i rozproszy wszystkie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie medyczne za błąd lekarski

Pomimo, że w literaturze prawniczej nie zostało ostatecznie sprecyzowane pojęcie błędu, w praktyce zakłada się, że błąd medyczny to sprzeczne z dzisiejszą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego wynikiem jest zarażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd lekarski może być wywołany przez nieodpowiednią diagnozę, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo spowolniła prawidłowe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, rozbieżne z dzisiejszą wiedzą medyczną leczenie i przygotowanie zabiegu chirurgicznego, w wyniku którego powstała określona szkoda, jak i zastosowanie preparatu leczniczego lub produktu medycznego, który okazał się być nieefektywny i niekorzystny dla danego pacjenta. W tym miejscu charakteryzuje się trzy podstawowe warianty błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w normalnym procesie cywilnym, lub przed specjalnym organem do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie komunikacyjne

Wszystko zaczyna się od incydentu, który spowodował powstanie określonej szkody. Wypadek komunikacyjny regulowany jest jako wydarzenie w ruchu naziemnym, w którym partycypuje przy najmniej jeden pojazd (silnikowy lub bez takiego napędu) oraz którego wynikiem są straty w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Poszkodowanym w incydencie drogowym może być więc nie tylko osoba kierująca danym samochodem, czy jego pasażer. W wypadku samochodowym mogą partycypować również osoby jadące na rowerze, motocykliści i osoby piesze, które znalazły się zwyczajnie w złym miejscu i o złej porze. Najistotniejszą przesłanką wypłaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać postać pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Komplet strat, które powstały w rezultacie incydentu, bierze się pod uwagę podczas oceny wielkości odszkodowania. Niemniej zanim placówka ubezpieczeniowa zdecyduje się na wypłatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zakomunikowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel mianuje likwidatora, czyli funkcjonariusza, który ocenia rozmiar szkód. Stworzony przez niego raport jest podstawą decyzji udzielanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Cały proces otrzymywania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Powstała w 2002 roku regulacja o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje wypadek w pracy jako nagłe zdarzenie spowodowane przesłanką zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z wykonywaniem przez zatrudnionego podstawowych prac albo poleceń przełożonych,
  • w trakcie lub w związku z realizowaniem przez pracownika prac na rzecz pracodawcy nawet bez zarządzenia,
  • w okresie pozostawania pracownika w dyspozycji zleceniodawcy w drodze między miejscem funkcjonowania przełożonego, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Najbardziej kluczowym elementem definicji jest sformułowanie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy charakteryzuje właściwość, która nastąpiła niezależnie od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny uznaje się między innymi funkcjonowanie maszynerii, energii elektrycznej, surowców chemicznych i sił natury. Dodatkowo wypadek pracowniczy może mieć także powiązanie z zaniechaniem odmiennych osób, które ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie miejsca pracy lub groźnych artykułów. Wypadek przy pracy rozkręca całą, skomplikowaną machinę procedur. Pokrzywdzony w incydencie w miejscu pracy ma predyspozycję otrzymywania pojedynczego zadośćuczynienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach generalnych, może on dochodzić kompensaty doświadczonej krzywdy od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Odzyskiwanie odszkodowania za jeden z wyszczególnionych w tym miejscu wypadków może być problematyczne dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o uczciwe zadośćuczynienie warto jest zawalczyć, chociażby przez wzgląd na to, że uzyskane pieniądze mogą Ci pomóc nadrobić stracony czas. Nasi adwokaci służą fachowym doradztwem i profesjonalną pomocą w obszarze pozyskiwania stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy sprawdzoną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas adwokaci z pełnym poświęceniem zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Pomożemy Tobie w każdej sytuacji. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i otrzymaj błyskawiczną pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń

Strona używa cookies
Ok