Beton dekoracyjny stemplowany imitacja
Beton dekoracyjny stemplowany – idealny materiał
Styczeń 25, 2018

W naszym kraju zatrudnienie się w kancelarii notarialnej należy do bardzo prestiżowych zawodów, gdyż bynajmniej nie mamy do czynienia jedynie z – jak to się popularnie zwykło mówić – stroną, jakiej mogą powierzyć sekrety członkowie naszego społeczeństwa, lecz również kimś, kto doskonale rozeznaje się w kruczkach prawnych. Notariusz musi przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Klientów i dbać o nich tak dobrze jak to tylko możliwe. Podstawowe zagadnienie – jakie kwestie będą wymagały pójścia do notariusza i czy uszczupli to poważnie nasz budżet? Zapraszamy na krótką analizę.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Jeśli wierzyć legendom – notariat u nas miał narodzić się w dwunastym wieku, co mają potwierdzać nadania królewskie z epoki Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV podjął decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do powołania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy autentyczny polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został sporządzony przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Kolejne dokumenty pojawiały się nieprzerwanie po 1309 r. Notariat w naszym kraju rozwijał się przede wszystkim w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Krzyżakami pertraktacje obligujące do przygotowania wiarygodnych dokumentów oraz pozostałych świadectw notarialnych. W tym samym okresie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat znacząco się rozwinął, a bardzo ważną rolę odgrywał również w czasie zaborów, czyli na przestrzeni 123 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz stał się wtedy osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, minęło 15 lat zanim powstało Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, ale II wojna światowa i czasy powojenne skutecznie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Za czasów PRL, notariusze stali się urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, jak np. redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, w momencie, w którym polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Wielokrotnie modyfikowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w naszym kraju jest ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – do kogo się udać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, ale priorytetowo, dba o najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym celem stało się zabezpieczanie interesów prawnych każdego Zleceniodawcy , dlatego też w swojej swoich działań winien wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Pracownik notarialny to także podmiot, któremu Kontrahenci przekazują ich sekrety i problemy i co za tym idzie jedną z kluczowych cech, którą powinna zapewniać uznana na rynku kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Dla niektórych będzie to oczywiste, ale warto wybadać, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu chcemy powierzyć ważne dla nas sprawy, ma stale poszerzaną, branżową wiedzę. Zbadajmy równolegle, czy kancelaria notarialna może zapewnić nam bezpieczeństwo każdej transakcji. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym ze spokojem przechowamy istotne dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w dobrej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Bardzo często natrafiamy na to pytanie – które dokumenty będą niezbędne oraz jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, gdyż przeniesienie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie zostanie uznane.

Odczuwalnie więcej różnorakich certyfikatów powinien do kancelarii notarialnej donieść ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. Gdy mówimy o kupującym, będzie to dość krótka lista, obejmująca pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP oraz ewentualnie dokumenty z banku, uwierzytelniające wysokość kredytu, jaki wzięliśmy, aby zrealizować nasze marzenia o zakupie nieruchomości.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego dużo, więc nie wahajmy się zadawać pytań notariuszowi. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najistotniejszych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, aby były one jasne i przyswajalne dla zainteresowanych stron. Dopilnowanie, by wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne z rzeczywistością to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok