tanie banery banery reklamowe banery Łomża
Reklama wielkoformatowa wciąż wpływa na odbiorców
Kwiecień 7, 2017
toruńska kancelaria notarialna dobry notariusz pomoc notarialna
W jakich sprawach może doradzić nam notariusz?
Kwiecień 14, 2017

Spadek podlegający opodatkowaniu – prawnik radzi

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

W jakich sytuacjach trzeba zapłacić podatek od spadku?

Po śmierci członka rodziny, przykładowo żony lub matki, zazwyczaj zyskujemy spadek. W pewnych sytuacjach niesamowicie cieszy on spadkobierców, gdyż wiąże się z niemałymi zyskami. Wówczas powinniśmy zdecydowanie zapłacić podatek do odpowiedniego urzędu, gdyż omawianą sprawę określa ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków oraz darowizn. Trzeba pamiętać, iż dziedziczy się nie tylko pieniądze oraz wszelkie nieruchomości, ale również zadłużenia. W przypadku kiedy bliska osoba nie rozliczy ich w trakcie swojego życia, po krótkim czasie przechodzą na innych członków rodziny. Mamy szansę się przed tym niewątpliwie ustrzec, m. in. wyrzekając się dziedziczenia podpisując odpowiednią umowę. Trzeba iść do dobrego prawnika, który wyjaśni nam meandry prawa oraz zaproponuje, w jaki sposób trzeba postępować.

Co opodatkowuje urząd skarbowy?

Obiektem opodatkowania mogą być na przykład: dziedzictwo zwyczajne, nabywanie spadku na mocy testamentu, zachowek (w przypadku kiedy dziedzic teraz jest przeoczony w testamencie), depozyty finansowe (w owym przypadku zmarły członek rodziny musiał oddać tzw. dyspozycję w przypadku śmierci), środki inwestycyjne, a także zupełny kapitał ulokowany w innym kraju (lecz tutaj w momencie otwarcia spadku spadkobierca musi posiadać obywatelstwo RP albo być polskim rezydentem podatkowym).

Trzeba opłacić też podatek wówczas, jak tylko uprawomocni się zarządzenie sądu w sprawie dziedziczenia. Innymi słowy, jeśli sąd dopuści uzyskanie spadku. Jeśli zatrudniamy w niniejszej sprawie adwokata, to on powinien nam powierzyć orzeczenie sądu. Analogicznie jest wtedy, gdy akt notarialny dokumentujący nabywanie spadku zostanie zarejestrowany.

W jakich sytuacjach nie trzeba płacić podatku?

Istnieje szereg sytuacji, w jakich w ogóle nie musimy uiszczać podatku od dziedziczenia czy darowizny. W regulaminach ujmuje się trzy grupy podatkowe. Do pierwszej kwalifikuje się najbliższa rodzina: partner, oboje rodzice albo pradziadkowie. Do drugiej należą dzieci siostry, zstępni pasierbów lub małżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy zaliczają się inni nabywcy majątku. Sumy wolne od podatku są ustalane zgodnie z grupą, do jakiej został zakwalifikowany spadkobierca. Dla pierwszej kategorii jest to kwota orientacyjnie 10.000 zł, dla drugiej – powyżej 7.000 zł, zaś dla trzeciej – nieomalże 5.000 zł. W sytuacji, jeśli wartość spuścizny w zasadzie nie przekroczy podanych powyżej kwot, nie trzeba dawać dodatkowych papierów do urzędu skarbowego.

Natomiast, jeżeli nabędziemy spadek, którego wartość jest dużo wyższa niżeli stawka wolna od podatku, w takiej sytuacji trzeba oddać zeznanie podatkowe. Warto jest zrealizować to w urzędzie mieszczącym się w miejscu zamieszkania następcy w przeciągu jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu. W następnej kolejności dostaniemy odpowiedź urzędu o wielkości podatku, który musimy uiścić w ciągu 14 dni. Podatek waha się w obszarze od paru do kilkunastu procent i zależy od przynależności do konkretnej klasy podatkowej.

Zrzeczenie się dziedziczenia – przepisy, umowy, przywrócenie prawa

Jednomyślnie z przepisami każdy następca posiada szansę zrezygnowania z dziedziczenia spadku, np. w przypadku, jeżeli po zmarłym bracie zostają jakieś długi. W rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 1048) następca jest w stanie przyjąć ugodę ze spodziewanym spadkodawcą, w której odstępuje od przejęcia dóbr. Omawianą zgodę powinniśmy podpisać przed otwarciem spadku oraz jest ona opracowywana na wypadek śmierci testatora. Deklarację należy koniecznie nawiązać u notariusza, gdyż w innym przypadku będzie nieważna.

Należałoby pamiętać, że jednym z fundamentalnych efektów rezygnacji z dziedziczenia jest kompletne odrzucenie z dziedzictwa dzieci, wnuków i następnych bliskich. Bynajmniej nie powinniśmy również w takiej sytuacji pobrać zachowku.

Po zrezygnowaniu z przejęcia majątku można wnioskować o odnowienie rzeczonego prawa w dwóch sytuacjach:

1. Spadkodawca umieszcza nas w testamencie – w tym miejscu bynajmniej nie chodzi o otrzymywanie majątku z upoważnienia określonej ustawy, lecz o spadkobranie z ramienia testamentu.

2. Powinniśmy iść jeszcze raz do kancelarii notarialnej i zaakceptować umowę o przywrócenie prawa do majątku.

Kto jest uprawniony do otrzymania zachowku?

Każdy z nas posiada pozwolenie do napisania testamentu i wykluczenia z niego wybranych bliskich, np. tych, którzy nigdy nie utrzymywali z nami kontaktów. Poza tym jedyną osobą wpisaną do testamentu jest osoba spoza rodziny. Zachowek przysługuje dzieciom, wnukom, osobom w związku małżeńskim oraz rodzicom, którzy:

  • Mówiąc w skrócie nie są w testamencie wydziedziczeni
  • Bynajmniej nie wyrzekli się majątku
  • Nie zakwestionowali spadku
  • Nie zostali ocenieni za niegodnych
  • Jeśli chodzi o małżonka – jeśli nie doszło rozpadu małżeństwa z winy ewentualnego dziedzica

Jeśli zaabsorbował Cię ten tekst, wejdź w ten – www.prawnik-torun.net – a wynajdziesz o wiele więcej wiadomości, np. konsultacje prawne.

Strona używa cookies
Ok