Wytwornica ciężkiego dymu wynajem wytwornicy niskiego dymu obsługa dymownicy
Wytwornice dymu ciężkiego – wynajem
Listopad 26, 2016
dekoracje ślubne Toruń
Organizacja ślubu: jak dobrać odpowiednie dekoracje?
Grudzień 4, 2016

System pozyskiwania czystej energii

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Skąd można pozyskać biogaz?

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w Polsce i za granicą nadzwyczaj rozpowszechnione, co determinuje ich nieskomplikowana dostępność, liczebność i samorzutny proces regenerowania za pomocą zwykłych procesów środowiskowych. Do takich źródeł trzeba zaliczyć:

 • energia geotermiczna
 • energia pochodząca z promieniowania słonecznego
 • energia wody
 • kinetyczna
 • energia z materii organicznej

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz agrarny, szczątki drzewne, słomę i uprawy energetyczne. Z biomasy mamy możliwość wyprodukować dwie odmiany energii – cieplną i elektryczną. Oprócz tego możemy wykorzystać ją do wytworzenia paliwa.

Tymczasem tzw. czysta biomasa to rośliny, ich komponenty, półprodukty powstające z przetwórstwa drzewnego, odpady drewnopochodne powstające w czasie rozlicznych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, „męty” ściekowe, skrobia, łój zwierzęcy, odpadki powstające w trakcie filtrowania ścieków oraz paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, biodiesel oraz biogaz (a mianowicie te półfabrykaty i elementy, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Trzeba pamiętać, że biogaz powstaje także samoczynnie w rezultacie rozkładania się substancji organicznej. Ze względu na wariant podłoża, które jest używane przy celowej produkcji biogazu, wyodrębnia się:

 • źródła komunalne, m. in. osad ściekowy
 • źródła wypływające z sektora spożywczego, m. in. odpady z cukrowni
 • źródła zwierzęce, np. obornik
 • źródła wypływające z sektora roślinnego, np. zielone odpady

Elementy, które wpływają na powstanie biogazu

Każda instalacja dedykowana do uzyskiwania biogazu ma odmienną budowę jeśli chodzi o wykorzystany surowiec. Ogólnie jednakże można wypunktować najważniejsze jej elementy, bez jakich nie byłaby w stanie funkcjonować: aparatura do początkowej obróbki biomasy, komora (dedykowana do fermentacji surowca), instalacja gazowa, układ grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, w której będzie można przetworzyć gnojownicę. W zakresie projektowania i montażu instalacji biogazowych dobrą opinią w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. ma swoją pracownię, gdzie wykonuje kompletną dokumentację, m.in. sieci gazowych średniego ciśnienia, urządzeń do przepompowywania i spalania biogazu, lub bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (a zatem biogazie).

Decydującymi jego elementami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do innych pierwiastków należy, m.in. tlen (do 1%). Metan jest łatwopalny, zaś w wyższym stężeniu – eksplozyjny. Dlatego optymalnym sposobem na zabezpieczenie energii dla domu oraz ochrona natury (metan uszkadza bowiem warstwę ozonową Ziemi) jest instalacja efektywnego systemu do odgazowywania.

Biogazownia i elektrociepłownia nie są tym samym. Pierwsza instalacja jest stosowana jedynie do produkowania biogazu, druga – do uzyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z komponentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa kluczowe sposoby na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które opiera się w skrócie na wywierceniu w bryłach wysypiska otworów (przez całą ich grubość). Później kładzie się w nich rury perforowane – wewnątrz nich będzie płynął gaz. Zostanie spalony przez specjalne pochodnie do spalania biogazu, zaś efektem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Z wykorzystaniem niniejszej metodzie szkodliwe gazy w ogóle nie są wydzielane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów polega na użyciu takiej samej konstrukcji, ale różnicą jest dołączenie jej do kanałów gazowych z modułem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użyciu biogaz wysysany jest ze składowiska śmieci w „spokojniejszy” sposób. Oprócz tego okrywa się je powłoką glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. By zyskać optymalną szczelność, kładzie się w niej nieprzepuszczalną folię. Gaz powstały z wykorzystaniem odgazowania aktywnego wykorzystuje się w pierwszej kolejności do produkcji ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i cieplnej (wraz z elektryczną; w jednostkach kogeneracyjnych). W dokonaniu odpowiedniego wyboru pomogą fachowcy z firmy Wagra, którzy mają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje w projektowaniu oraz wykonywaniu takich instalacji. W ofercie mamy szansę wyszukać takie usługi, jak:

 • budowa kompletnych układów, pozwalających odgazować odrzuty publiczne
 • odgazowanie wysypisk śmieci za pomocą układu biernego
 • budowa instalacji do przetwarzania i oczyszczania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • montaż urządzeń oczyszczających biogaz

Pracownicy przedsiębiorstwa w dowolnej chwili służą pomocą. Są w stanie wykonać wstępną analizę co do opłacalności kompletnej inwestycji. Dodatkowo mamy szansę poprosić o dokonanie symulacji biogazowej, nadzór, renowację i naprawę konkretnych urządzeń.

Jeśli zamierzasz dowiedzieć się więcej o Odnawialnych Źródłach Energii i metodach ich wykorzystania, niniejszy odsyłacz przeniesie Cię na przydatną stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok