Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Projektowanie nowoczesnych reklam wizualnych
Październik 29, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości?
Listopad 1, 2016

Kancelaria notarialna – rodzaje aktów notarialnych oraz opłaty

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Czym jest akt notarialny i jakie są jego warianty?

Akty notarialne kwalifikuje się do naczelnych dokumentów formalnych, dzięki którym konkretnie zostaje ustalona czynność prawna. Przygotowuje się je wtedy, gdy obowiązkowo domagają się tego akty prawne albo jeśli dwie osoby przedstawiają taką wolę. Od rzeczonych dwóch elementów zależy sama konstrukcja konkretnego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w paru przypadkach:

 • Jeśli osoba wcale nie potrafiąca czytać dostarczy deklarację woli na piśmie
 • W sprawie umowy wiążącej do przeniesienia własności nieruchomości
 • W przypadku umowy przekazującej własność nieruchomości, którą zawiera się w celu dokonania funkcjonującego uprzednio zobowiązania do przejścia własności nieruchomości
 • Dotyczy również umowy podpisywanej w charakterze prolongowania okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która obliguje do przejścia prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przenosząca takie prawo
 • Oświadczenia kogokolwiek będącego darczyńcą w czasie podpisywania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej podział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania poprzez kolejnego spadkobiercę formalnego oraz rozwiązanie owego zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy odsprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do konkretnego lokalu

W formie aktu notarialnego mogą być spisane również testamenty – mianowicie rozporządzania majątkiem przed śmiercią, lecz nie jest to bezwarunkowo wymagane przez akty prawne – poza art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, jeśli Spadkodawcy nie są w stanie w intencjonalny sposób określić swojej woli lub podjąć decyzji oraz swobodnie wyrazić woli. Taka sytuacja ma miejsce także, kiedy powstają wątpliwości, żeby Spadkobiercy utworzyli dokument określonej zawartości bądź rozporządzili swoim dobytkiem pod wpływem pogróżek Oryginały wszystkich aktów notarialnych pozostają w w biurze notariusza i tam muszą być chronione. Stronom i pozostałym uprawnionym osobom notariusz wydaje wypisy, które mają taką samą skuteczność prawną jak oryginał. Wypis aktu notarialnego musi być szczegółowym powieleniem oryginału. Notariusz zabezpiecza go pieczęcią oraz odręcznym podpisem. Wypis, którego liczba arkuszy jest większa niż jeden, musi wypełniać następujące wymogi:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Spięte wszystkie strony w jedną całość
 • Każda strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być spojony pieczątką

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Jakakolwiek pobierana przez notariusza opłata jest ustalana poprzez odpowiednie ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Stąd notariusz nie może przyjmować zawyżonej kwoty od Klientów, gdyż jest funkcjonariuszem społecznym oraz nieprzerwanie musi pracować na rzecz zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego fundamentalnych czynności ustawodawczych przynależy sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń spadkobrania, potwierdzeń (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z przedłożonym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w konkretnym miejscu), wypisywanie raportów (np. spółek), doręczanie oświadczeń, pobieranie do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, przygotowywanie protestów weksli i czeków, sporządzanie projektów aktów, oświadczeń oraz pozostałych dokumentów. Odpłatności notarialne można poklasyfikować na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, czyli wartość przedmiotu czynności prawnej plus procent od nadwyżki. Innymi słowy, górna wysokość odpłatności, jaką dostaje notariusz za uskutecznienie określonej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, ponad 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł plus 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki ponad 30.000 zł, ponad 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, wyżej niż 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł plus 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z zabezpieczeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, zaś w przypadku czynności podejmowanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej aniżeli 7.500 zł). Kompletny cennik najważniejszych należności notarialnych – wielkości należności sądowych, podatku od spadków i darowizn oraz wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod odnośnikiem: Notariusze Toruń

Strona używa cookies
Ok