DJ – studniówki, wesela i imprezy firmowe
Marzec 25, 2016
Kursy jazdy defensywnej – satysfakcja gwarantowana!
Kwiecień 26, 2016

Odszkodowanie za wypadek – jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Odszkodowanie to rekompensata szkody, jaka wystąpiła jako rezultat zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Najczęściej zdarza się, że w rezultacie, dajmy na to, wypadku drogowego, nasz pojazd mechaniczny doznaje poważnych uszkodzeń, lub też, w związku z wielkością zniszczeń podlega kasacji. Wówczas, jako osoba ubezpieczona możemy możemy uzyskać odszkodowanie, dzięki któremu w szybkim czasie oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w kwestii zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Wypłata pieniędzy pozwala na szybki powrót do zdrowia i pomaga w zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich bliskich. Czasami mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub opóźniają się w jego wypłacie. W takich sytuacjach mogą Państwo zgłosić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która od wielu lat zajmuje się obsługą roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny. Nie pozwolimy Ci zostać samemu z dochodzeniem należnego Tobie odszkodowania. Poznaj naszą ofertę.

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny definiuje się jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przynajmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego skutkiem są straty w mieniu lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki drogowe wywołują często bardzo poważne uszkodzenia, stąd też potrzebna jest natychmiastowa i efektywna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest głównie wypłacane przed instytucję ubezpieczeniową, chociaż, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy również upoważnieni do otrzymania odszkodowania od sprawcy wypadku w drodze procesu cywilnego. Dochodzenie odszkodowania rozpoczyna proces likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator oblicza wysokość strat oraz ich wartość. Swój raport likwidator przekazuje komisji odszkodowawczej w danej instytucji ubezpieczeniowej, która decyduje o wysokości kwoty odszkodowania. Prócz odszkodowania osoby poszkodowane w wypadkach mogą również liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od postaci strat, kancelaria odszkodowawcza Salus jest przeważnie gotowa pomóc Tobie na każdym etapie otrzymywania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy zatrudniony jest uprawniony do zdobycia należnego odszkodowania od firmy ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy definiuje się jako nagłe wydarzenie spowodowane okolicznością zewnętrzną wywołujące uraz albo śmierć, które wystąpiło w związku z pracą, czyli w trakcie dokonywania normalnych obowiązków oraz poleceń służbowych, wykonywania przez podwładnego prac na korzyść pracodawcy, lub w trakcie pozostawania w dyspozycji zwierzchnika. Tak samo jak wypadek przy pracy rozważa się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które wywołało uszczerbek na zdrowiu pracownika, przełożony jest zobowiązany do poinformowania właściwego, okręgowego inspektora pracy, oraz do stworzenia zespołu powypadkowego, który przeprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i odda oficjalny raport właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnioskować o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Ponadto, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może uzyskać odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego przełożonego. Salus, jako doświadczona kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i razem otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny

Jakiekolwiek zabiegi lekarskie maja na celu poprawę wydolności organizmu, jak również ratowanie ludzkiego życia. Zazwyczaj operacje przebiegają korzystnie, a ich wynik jest satysfakcjonujący. Jednak czasami podczas diagnozowania chorego, czy w trakcie operacji lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu chorego. W takich sytuacjach potrzebne jest zapełnienie sobie komfortu finansowego, poprzez otrzymanie właściwego odszkodowania za błąd medyczny. Błąd lekarski ujmuje się jako niezgodne z obowiązującą nauką działanie lub zaniechanie, którego efektem jest zainfekowanie, naruszenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć chorego. Takie działanie czy zaniechanie może zaistnieć podczas diagnozowania, leczenia albo operowania pacjenta, a jego skutki są bardzo często fatalne. Błąd lekarski wynagradza odszkodowanie, które gwarantuje godziwe życie i wsparcie finansowe podczas powrotu do zdrowia. O wysokości odszkodowania przesądza komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie przesłanki sprawy. Oczywiście, pokrzywdzony pacjent może ubiegać się też o odszkodowanie od kliniki na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w zdobywaniu odszkodowania za błąd lekarski i postara się uzyskać największą, możliwą sumę, która umożliwi Ci stanąć na nogi.

Podstawową misją kancelarii odszkodowawczej Salus jest kompleksowa obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze skutecznych i uczciwych mechanizmów, czerpiąc z bogatego zaplecza wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. W naszej firmie zatrudniamy jedynie najlepszych fachowców, których wiedza i długoletni staż pracy, wspomagają proces dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Specjalizujemy się w skutecznym i szybkim dochodzeniu takich świadczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowania za wypadek otrzymasz na naszej stronie internetowej!Zapraszamy!

Strona używa cookies
Ok