Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parking lotniskowy
Grudzień 6, 2016
Dj na wesele polsko-angielskie Wodzirej na wesele wielokulturowe Dj na wesele mieszane
Sceneria dźwiękowa wesela wielokulturowego
Grudzień 10, 2016

Warunki budowy biogazowni

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W jakich miejscach biogaz może być naczelnym źródłem elektryczności i ciepła?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane nieczystości organiczne są głównym źródłem do wytwarzania energii. W rezultacie udaje się zrównoważyć osady ściekowe, zaś oczyszczalnia wcale nie musi czerpać innych źródeł zasilania. Osady ściekowe są produktami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku procesu klarowania ścieków. Fermentacja odbywa się w specjalnej komorze, gdzie materia organiczna ulega biodegradacji za pomocą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” jest wytwarzany właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach odpadów komunalnych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich trafia łatwo do atmosfery, tworząc w niej negatywne zmiany, np. unicestwiając warstwę ozonową naszej planety. Wyjątkowo istotne jest, żeby go „wyłapywać”, albowiem za wysokie natężenie metanu zmieszanego z powietrzem jest niebezpieczne oraz – po prostu – może wybuchnąć. Skutecznym zabiegiem na rozwiązanie owego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Można to wykonać na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszej sytuacji całą materię odpadową trzeba przedziurawić na na całej powierzchni, a w otworach umieścić rury dziurkowane, przez które będzie przesuwał się biogaz. Ujściami rur są pochodnie do spalania biogazu. Ryzyko jest faktycznie eliminowane, ale ów system posiada jeden ogromny defekt: gazu wydobywającego się ze składowiska niestety nie można w żaden sposób zagospodarować. W całości zostaje spalony przez pochodnie. Dlatego doskonalszą techniką jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest lekko zasysany przez moduł ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzenikliwość składowiska odpadków opiera się na dwóch warstwach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa agrarne też wykorzystują technologie wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który pochodzi przykładowo z resztek po produkcji rolnej albo odchodów zwierząt gospodarskich.

Pozytywne strony stosowania biogazu

Oprócz redukcji wysyłania do atmosfery substancji trujących, atutów z używania biogazu jest przynajmniej kilka. Biogaz kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii, stąd im więcej odbiorców będzie z niego korzystało, tym skromniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (podczas ich spopielania tworzą się trujące związki). Jego własnością jest poprawianie jakości nawozu (jest produkowany tzw. poferment, zatem przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą zawartość „szkodliwych” bakterii i jest wolna od chwastów), skłonność do utrzymania stanu równowagi torfu w glebie oraz eliminacja patogenów (w rezultacie higienizacji). Co istotne, za pomocą biogazu, spada o około 80% siła „brzydkich zapachów”, a wody powierzchniowe i gruntowe udaje się w znacznym stopniu „uchronić” od zanieczyszczeń.

Postanowienie: Budowanie systemu wykorzystującego biogaz

Wzniesienie instalacji biogazowej dobrze byłoby zlecić firmie, która ma cenne doświadczenie oraz przydatne uprawnienia. W Toruniu prym wiedzie Wagra, która posiada w swojej ofercie m. in.: organizowanie budowy gazowych, ich budowę, instalację oraz nadzór, rekultywację rejonów zielonych, organizowanie oraz budowę kompleksów odgazowania wysypisk nieczystości, założenie kompletnej instalacji do otrzymywania biogazu ze ścieków, osobnych pomp do odessania biogazu i założenie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo posiada doskonałej jakości sprzętem, w tym taborem samochodowym z zapleczem socjalnym, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile kosztuje budowa?

Koszt wzniesienia biogazowni zależy od sporej ilości elementów, np. od miejsca, wariantu substratu, jaki będzie w niej wykorzystywany lub sumy dofinansowania. Standardowy koszt wynosi prawie 15 mln zł/MW, natomiast inwestycja będzie opłacalna w ciągu 3 lat. Jeżeli mamy na uwadze skromniejsze biogazownie, które mają moc 230 kW, wówczas wydatek wynosi około 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Koszt budowy zwraca się w blisko 5 lat. Warto pamiętać, że biogaz kwalifikuje się do jednego spośród mocno stabilnych materiałów energetycznych. Proces fermentacji materii organicznej jest mechanizmem nieprzerwanym, co oznacza, że zachodzi 24 godziny na dobę. pełny Instalacja biogazowa może więc nie tylko „wyzerować” budżet, ale również zapewniać wysokie zarobki. Jest to zależne od czasu przebywania w biogazowni rozkładającej się materii, okazałości zasobników lub stopnia zagospodarowania powstałego ciepła.

Jaki teren będzie idealny pod system pozyskiwania biogazu?

W pierwszej kolejności ten, do którego inwestor ma prawo (posiada umowę kupna lub wynajmu), ma najmniej 2-3 ha oraz nie posiada wyglądu wydłużonego, wąskiego prostokąta. Przed ustaleniem budowy trzeba zorientować się, czy w przeciągu paru lat nie uda się kupić pobliskich pól (przyczynią się do transformacji instalacji biogazowej). Kolejnymi etapami są: skontrolowanie szkicu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni względem różnych zabudowań, np. domów mieszkalnych, miejsca sieci energetycznej, uzbrojenia obszaru oraz odległości od zbioru materiału.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskiwaniem i przetwarzaniem biogazu, kliknij w ów odsyłacz – Pochodnie do spalania biogazu

Strona używa cookies
Ok